Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Aktuality

Provoz školního roku 2020/2021 začíná v úterý 2.9.2020.

Informativní třídní schůzky proběhnou v úterý 8. 9. 2020 v 15:30 hodin. 

 

Výsledky zápisu dětí do MŠ:

č. 1 - nepřijato

č. 2 - nepřijato

č. 3 - přijato

MŠ má v současné době plnou kapacitu. 

 

Provoz MŠ do konce školního roku

Prosím rodiče, aby si prostudovali tyto pokyny a nejpozději do čtvrtku 21.5. přihlásili své dítě k docházce, abychom mu mohli objednat stravu. Budu vycházet z ankety o docházce, kterou jste mi na naši uzavřené fcb skupině vyplňovali. Pokud by tam byla nějaká změna, prosím volejte, pište. Ne všichni také anketu vyplnili, prosím o doplnění. Stáhněte si také Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a současně s nástupem dítěte ho předejte přítomnému pedagogovi v MŠ.

Cesta do MŠ a z MŠ: Při cestě do a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry. (To neplatí pro doprovod dítěte.)

Doprovázející osoba pouze zazvoní na zvonek u dvěří MŠ a předá dítě přítomnému pedagogovi, NEVSTUPUJE DO ŠATNY. V naší šatně opravdu nejsme schopni zajistit dvoumetrové rozestupy. Pokud rodič potřebuje vstoupit, musí být v šatně sám a pohybovat se v roušce. Pro děti toto nařízení neplatí.

Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Při vstupu do MŠ bude dítěti vždy změřena teplota.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel a jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků během dne, jsou rodiče povinni si své dítě okamžitě vyzvednout.

Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje ruce (důkladně 20 až 30 s tekutým mýdlem). K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky a na řádně vysušené ruce se použije desinfekční prostředek.

Výhradně se používají jednorázové kapesníky a po smrkání si děti vždy umyjí a vydesinfikují ruce.

Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné co nejvíce času strávit venku v areálu mateřské školy (zde roušky mít nemusí). Vycházky budeme plánovat tak, abychom se nepotkali s dalšími lidmi (což nám špičkové okolí školky umožňuje). 

Pokud se v rodině nacházejí osoby s rizikovými faktory, je na zvážení rodičů, zda bude dítě do mateřské školy docházet.

Zde v dokumentech je ke stažení Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Je nutné jej vytisknout, podepsat a donést současně s nástupem dítěte do MŠ. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO.

Na základě epidemiologických opatření a doporučení dochází ke změnám provozních podmínek mateřských škol. Tzn. Veškeré plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny. Vyjímkou bude zřejmě lesní pedagogika v Bohuslávkách 9.6. Zde bychom se měli pohybovat v lese pouze s lesním pedagogem. Děti budou mít roušku. O tom Vás budu ještě informovat.

 

Změna termínu zápisu do MŠ na pátek 15. 5. 2020

S ohledem na aktuální situaci a opatření, přesouváme termínu zápisu do MŠ                                    na pátek 15. 5. 2020 od 8:00 - 15:00 hodin.

Pokud  i v tomto termínu budou trvat opatření proti nákaze COVID-19 a MŠ bude stále uzavřena, proběhne zápis bez přítomnosti dětí a rodičů. Do 15. 5. 2020 je nutné doručit elektronicky (pokud máte uznaný elektronický podpis) nebo osobně do poštovní schránky  MŠ tyto dokumenty:  vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, ofocený rodný list dítěte, ofocený občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný evidenční list. Potvrzení od lékaře není nutné. Stačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě je řádně očkované a přiložit ofocený očkovací průkaz dítěte.  V případě doručení do schránky, dejte prosím vše do jedné obálky s popisem ,,ZÁPIS,,.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte) nar. (XX.XX.XXXX), se podrobil(a)  všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

V situaci, kdy počet přihlášených dětí převýši kapacitu MŠ, bude ředitelka MŠ postupovat podle zveřejněných formálních kritérií. Ty naleznete v sekci Dokumenty.

 

Formulář OČR a výkaz péče o dítě

Rodiče, kteří chtějí v době uzavření MŠ čerpat OČR poskytneme potvrzený formulář v MŠ po telefonické domluvě. Tel.: 737 527 888

Rodiče, kteří už čerpají na dítě příspěvek OČR musí na konci měsíce svému zaměstnavateli odevzdat výkaz péče o dítě. Formulář ke stažení naleznete v dokumentech.

 

Oznamujeme rodičům, že výše školného za měsíc březen byla poměrně snížena na 175 Kč

Pokud nebude provoz MŠ obnoven ani v měsíci dubnu bude platba stanovena na 0,- Kč, případně opět poměrnou částkou, pokud bychom v dubnu MŠ otevřeli. Vyúčtování a vrácení přeplatků provedeme po znovuotevření školy.

 

Uzavření MŠ od 16. 3. 2020 do odvolání

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřeními, která přijalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, s cílem v co největší míře zabránit šíření onemocnění COVID-19, po dohodě se zřizovatelem oznamujeme, že s platností od pondělí 16. března 2020 bude Mateřská škola Špičky, příspěvková organizace uzavřena až do odvolání.

 

Zápis dětí do MŠ Špičky

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb.,(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání..

Kapacita Mateřské školy Špičky, je ve zřizovací listině stanovena na 20 míst.

Pro školní rok 2020/2021 se počítá se dvěma volnými místy (3 odchází do ZŠ, ale jedno dítě máme ve sdílené docházce z loňského roku)

Zápis se koná v pátek 10. 4. 2020 (od 8:00 - 9:30, odpoledne od 14:00 - 15:00)

Tento termín bude uveřejněn na webových stránkách školy, na facebooku a vyvěšen na vývěsce u OÚ ve Špičkách.

K zápisu zveme všechny rodiče s dětmi.

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let. Od 1. září 2020 je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje na základě pravidel a kritérií pro příjímání dětí do MŠ ředitelka školy.

Zápis bude probíhat následovně:

Učitelka Vás uvede do třídy. Zde Vás všechny seznámíme se školním vzdělávacím programem naší MŠ a zodpovíme případné dotazy. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem. Poté budete mít možnost si prohlédnout naši MŠ – vaše děti si budou moci hrát. Současně dle pořadových čísel budete zváni k zápisu svých dětí.

K zápisu doneste tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • vyplněnou přihlášku do MŠ
  • vyplněný evidenční list dítěte s vyjádřením lékaře

Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu, domluví si s ředitelkou školy jiný, náhradní termín.

Kritéria přijetí naleznete ve složce Dokumenty.

 

 

                         

 

Facebook MŠ Špičky

logo facebook

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6