Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Aktuality

Zápis dětí do MŠ Špičky

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb.,(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání..

Kapacita Mateřské školy Špičky, je ve zřizovací listině stanovena na 20 míst.

Pro školní rok 2020/2021 se počítá se dvěma volnými místy (3 odchází do ZŠ, ale jedno dítě máme ve sdílené docházce z loňského roku)

Zápis se koná v pátek 10. 4. 2020 (od 8:00 - 9:30, odpoledne od 14:00 - 15:00)

Tento termín bude uveřejněn na webových stránkách školy, na facebooku a vyvěšen na vývěsce u OÚ ve Špičkách.

K zápisu zveme všechny rodiče s dětmi.

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let. Od 1. září 2020 je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje na základě pravidel a kritérií pro příjímání dětí do MŠ ředitelka školy.

Zápis bude probíhat následovně:

Učitelka Vás uvede do třídy. Zde Vás všechny seznámíme se školním vzdělávacím programem naší MŠ a zodpovíme případné dotazy. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem. Poté budete mít možnost si prohlédnout naši MŠ – vaše děti si budou moci hrát. Současně dle pořadových čísel budete zváni k zápisu svých dětí.

K zápisu doneste tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • vyplněnou přihlášku do MŠ
  • vyplněný evidenční list dítěte s vyjádřením lékaře

Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu, domluví si s ředitelkou školy jiný, náhradní termín.

Kritéria přijetí naleznete ve složce Dokumenty.

 

 

                         

 

Facebook MŠ Špičky

logo facebook

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1