Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Aktuality

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

Zápis bude probíhat ve pátek 9. 5. 2023 od 6.30 do 11:00 a od 14:00 - 15:30h.

Zájemce prosíme o domluvení se na konkrétním čase návštěvy s ředitelkou MŠ na tel.: 737 527 888 Mgr. Zuzana Stejskalíková. Ta čas Vaší návštěvy zapíše do zápisového rezervačního kalendáře. Budete tak mít jistotu, že na vás budeme mít dostatek času a nesejde se tam najednou mnoho žadatelů v jednu chvíli.

Potřebné dokumenty najdete na našem webu www.msspicky.cz v odkazu ,,pro rodiče - dokumenty“.

Co s sebou?

1. PŘIHLÁŠKU K PŘEDŠKOLÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2. KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

3. POTVRZENÍ LÉKAŘE o povinném očkování (netýká se dětí, které dovrší do 31.8. 2023 5 let)

4. EVIDENČNÍ LIST

5. SOUHLAS GDPR

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU, můžete přijít do MŠ, kde vám dokumenty předáme v pracovní dny od 7.00 do 15.00 nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel: 737 527 888.

Vyplněné dokumenty můžete doručit osobně, doporučeně poštou nebo datovou schránkou nkzkz99  a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba vytvořenou datovou schránku. Dokumenty zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel nebudou ze zákona akceptovány.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách a na vývěsce u vstupu do školy nejpozději 31.5. 2024.

Orientační počet dětí, které budeme od 1.9.2023 přijímat: 3

Těšíme se na viděnou.

Zápis do MŠ 2024

---------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ Špičky bude z provozně organizačních důvodů od 27.12. - 2.1.2024 uzavřena.

Provoz MŠ bude obnoven 3.1.2024.

------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ Špičky je v době od 17.7. - 25.8.2023 uzavřena.

Nový školní rok zahájíme 4.9.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu do MŠ Špičky na školní rok 2023/2024

Registrační číslo                 2023/001                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/002                PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/003                 NEPŘIJATO

Registrační číslo                 2023/004                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/005                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/006                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/007                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/008                PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/009                 NEPŘIJATO

Registrační číslo                 2023/010                 NEPŘIJATO

Registrační číslo                 2023/011                 NEPŘIJATO

Registrační číslo                 2023/012                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/013                 NEPŘIJATO

Registrační číslo                 2023/014                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/015                 PŘIJATO

Registrační číslo                 2023/016                 PŘIJATO

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí do MŠ. V úterý dne 13.6. proběhne v 15:30 informativní schůzka rodičů přijatých dětí.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bylo rozhodnutí správního řízení zasláno poštou doporučeně.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 42a, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky Mateřské školy Špičky.

 

 

 

Facebook MŠ Špičky

logo facebook

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31