Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Aktuality

Výsledky zápisu do MŠ Špičky na školní rok 2024/2025

Registrační číslo           2024/001            NEPŘIJATO

Registrační číslo           2024/002            PŘIJATO

Registrační číslo           2024/003            NEPŘIJATO

Registrační číslo           2024/004            NEPŘIJATO

Registrační číslo           2024/005            NEPŘIJATO

Registrační číslo           2024/006            PŘIJATO

Registrační číslo           2024/007            PŘIJATO

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí do MŠ konce května 2024. 

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bylo rozhodnutí správního řízení zasláno poštou doporučeně.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 42a, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky Mateřské školy Špičky.

Ve Špičkách dne 21.5.2024

--------------------------------------------------------------

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 9. 5. 2023 od 6.30 do 11:00 a od 14:00 - 15:30h.

Zájemce prosíme o domluvení se na konkrétním čase návštěvy s ředitelkou MŠ na tel.: 737 527 888 Mgr. Zuzana Stejskalíková. Ta čas Vaší návštěvy zapíše do zápisového rezervačního kalendáře. Budete tak mít jistotu, že na vás budeme mít dostatek času a nesejde se tam najednou mnoho žadatelů v jednu chvíli.

Potřebné dokumenty najdete na našem webu www.msspicky.cz v odkazu ,,pro rodiče - dokumenty“.

Co s sebou?

1. PŘIHLÁŠKU K PŘEDŠKOLÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2. KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

3. POTVRZENÍ LÉKAŘE o povinném očkování (netýká se dětí, které dovrší do 31.8. 2023 5 let)

4. EVIDENČNÍ LIST

5. SOUHLAS GDPR

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU, můžete přijít do MŠ, kde vám dokumenty předáme v pracovní dny od 7.00 do 15.00 nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel: 737 527 888.

Vyplněné dokumenty můžete doručit osobně, doporučeně poštou nebo datovou schránkou nkzkz99  a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba vytvořenou datovou schránku. Dokumenty zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel nebudou ze zákona akceptovány.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách a na vývěsce u vstupu do školy nejpozději 31.5. 2024.

Orientační počet dětí, které budeme od 1.9.2023 přijímat: 3

Těšíme se na viděnou.

 

 

 

 

 

Facebook MŠ Špičky

logo facebook

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30