Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Celé Česko čte dětem

Od roku 2019 je naše školka zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.

Zveme si do školky známé osobnosti, rodiče, prarodiče, aby dětem četly pohádky.

https://celeceskoctedetem.cz/

logo

plakát