Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Ekoškola

 

Naše Špičková školka 4. 4. 2023 získala Certifikaci Zelené cesty -  mezinárodní titul EKOŠKOLA 

Ekoškolka je vzdělávací program, který vznikl v roce 1994 v Dánsku z potřeby, aktivně zapojit mladé lidi do rozhodování o životním prostředí.  Do České republiky zavedla program Tereza v roce 2005. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně  snižovali ekologický dopad činnosti školky a svého jednání na životní prostředí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. 

 

Ekoškolka nabízí unikátní metodikou sedmi kroků ucelený návod a umožňuje, aby děti měnily prostředí školy, své návyky a aby celá škola byla šetrnější k celému životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné zkušenosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Metodika ve všech svých krocích je postavena na aktivitě dětí, na jejich spolupráci s učiteli, s rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.  

https://eko-skolky.cz/cz

Náš Ekotým, složený ze všech zaměstnanců, rodičů a dětí pracuje na tématu Odpady a Prostředí.

Tereza a Ekoškola

Ekotýmekotým IIEkokodex1ekokodex 3ekokodex 3dopis

aaaaaacertifikátaaaa